POZNAJMY SIĘ!
MAM NA IMIĘ ANIA I POSTARAM SIĘ ZROBIĆ DLA CIEBIE NIEPOWTARZALNĄ PAPIEROWĄ PAMIĄTKĘ
jak się ze mną skontaktować ✉papierowymix@gmail.com

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Najnowsze na blogu

Regulamin opinii i treści

Regulamin dodawania opinii
PapierowyMix-Anna Sawicka

 

 

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej,
tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie PapierowyMix-Anna Sawicka  prowadzącą działalność nierejestrowaną. Działalność nierejestrowana prowadzony jest pod adresem ul. Szarych Szeregów 6/15, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 • Właścicielka serwisu – Anna Sawicka papierowymix@gmail.com
 • Użytkownik - Klient Sklepu Internetowego lub osoba niebędąca Klientem, ale odwiedzająca serwis i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie serwisu lub osoba, która umieściła w serwisie Treść.
 • Punkt kontaktowy, czyli sposób umożliwiający Właścicielce serwisu bezpośrednią interaktywną komunikację drogą mailową z użytkownikami serwisu oraz z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych.
 • Treść -  dane i informacje wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, treści umieszczone w komentarzach lub opiniach dostępnych na stronie serwisu.
 • Usługa hostingu - usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika serwisu oraz na jego żądanie w rozumieniu przepisów DSA.
 • Usługodawca - dostawca usługi hosting, czyli właścicielka serwisu.
 • Moderacja - działania niezautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub niezgodnych z warunkami korzystania z serwisu. Moderacja polega na sprawdzaniu treści, zmienianiu ich treści, usuwaniu nielegalnych treści lub konta użytkownika.
 • Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Annę Sawicką w sklepie na stronie https://www.papierowymix.pl/ , mailowo pod adresem: papierowymix@gmail.com  oraz mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) prowadzonych przez Annę Sawicką pod nickiem: Papierowymix. 
 • Opinię na temat produktów będących w ofercie Papierowymix-Anna Sawicka może dodać każdy użytkownik serwisu, tj. również użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu.

·         Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).

 • Klient przesyłając opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinią użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w wiadomości mailowej/mediach społecznościowych ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).
 • Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania opinii było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie opinii, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 • Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu,  osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej).
 • Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez klienta marki Papierowymix-Anna Sawicka

 

§ 2 Zasady publikowania Opinii

 

1.      Aby opinia mogła być opublikowana przez sprzedawcę powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

2.      W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:

a.       ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,

b.      oznaczenie użytkownika (imię lub nick),

c.       adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),

d.      treść opinii

3.      Opinia nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Annę Sawicką pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.  Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Decyzja o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez użytkownika. O odrzuceniu opinii użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego regulaminu.

4.      Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie PapierowyMix-Anna Sawicka.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:

a.       jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,

b.      narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

c.       zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,

d.      zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż marka (…), w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,

e.       zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

f.        nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,

g.       zawiera treści o charakterze spamu,

h.      jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,

i.         jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.

6.      Sprzedawca umożliwia dostęp do wystawionych opinii o produktach.

7.      Treści Opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

8.      W sklepie oraz w mediach społecznościowych publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne.

9.      Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.

10.  Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

11.   Sprzedawca zapewnia poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu weryfikacji opinii, że opinie publikowane w sklepie oraz w mediach społecznościowych pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.

12.  Opinie publikowane  w sklepie oraz mediach społecznościowych nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.


§ 3 System weryfikacji opinii

 

Krok #1: Opinie dodawane przez użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie  weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem.

 

Krok #2: Sprzedawca weryfikuje czy dane  podane podczas dodawania opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

 

Krok #3: Sprzedawca weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

 

Krok #4: Sprzedawca samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie w prowadzonym sklepie internetowym poprzez zatwierdzenie opinii w systemie.

 

Krok #5: Jeżeli sprzedawca będzie posiadał wątpliwości co do wystawionej opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.

 

Weryfikacja opinii umieszczonych na Instagramie:

 

Krok #1: Użytkownicy serwisu Instagram mogą samodzielnie opublikować opinię o produktach sklepu PapierowyMix-Anna Sawicka pod postami reklamującymi produkty lub w wiadomościach prywatnych.

 

Krok #2: Wszystkie opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby wystawiających opinię z danymi dotyczącymi zamówienia dokonanego w sklepie.

 

Krok #3: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.

 

Krok #4 Sprzedawca samodzielnie publikuje opinie, które otrzymuje od konsumentów na Instagramie poprzez publikację na Instagram stories samodzielnie stworzonych grafik na podstawie otrzymanych opinii w wiadomościach prywatnych.

 

Weryfikacja opinii umieszczonych na Facebooku:

 

Krok 1: Sprzedawca zezwala na wydawanie opinii na Facebooku na fanpage zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością, z zastrzeżeniem że właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili produkt lub skorzystali z niego, który recenzują lub polecają na Facebooku.

 

Krok #2: Użytkownicy samodzielnie publikują opinie na fanpage PapierowyMix-Anna Sawicka. 

 

Krok #3 Wszystkie opinie publikowane na fanpage są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem niezwłocznie po ich publikacji.

 

Krok #4: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności Zgłoś post. Sprzedawca dodaje także komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.


§ 4 Prawa autorskie

 

1.      Użytkownik publikujący opinię udziela sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie oraz w mediach społecznościowych.

2.      W ramach udzielonej licencji sprzedawcy otrzymuje prawo do:

a.       rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,

b.      utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

3.      W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów i sklepu. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia sprzedawcę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


§ 5 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii

1.      Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.

2.      Użytkownik oświadcza, że:

a.       jego opinia nie narusza zasad opisanych w regulaminie;

b.      jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

c.       wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników oraz sprzedawcę jak również upoważnia sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

d.      wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.      Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:

a.       zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b.      naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c.       posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;

d.      pozostawać w sprzeczności z interesem sprzedawcy, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e.       naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


§ 6 Procedura publikowania Treści w serwisie

·         W Serwisie należy podejmować działania zgodne z prawem i publikować tylko legalne treści

·         Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności przysługujących właścicielce serwisu lub osobom trzecim praw autorskich

·         Podczas korzystania ze Serwisu zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

·         Zabronione jest składanie Zamówienia anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

·         Zakazane jest również publikowanie treści, które:

 

                    służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników

                    nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc

                    propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,

                    nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść

                    zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej

                    zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

                    naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

                    zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

                    nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

                    obrażają uczucia religijne;

                    mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników

                    naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

                    zawierają linki do innych stron internetowych

                    służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym działalności konkurencyjnej, spamowaniu

 

§ 7 Procedura moderacji nielegalnych Treści i Treści naruszających zasady regulaminu

·         Właścicielka serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści publikowane w Serwisie, ponieważ podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

·         Właścicielka serwisu może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

·         O moderacji Treści Właścicielka serwisu informuje Użytkownika, który daną treść umieścił, o ile dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.

·         W uzasadnieniu o podjęciu moderacji Treści Właścicielka serwisu wskazuje konkretne podstawy do zastosowania użytej sankcji.

·         Właścicielka serwisu może wezwać Użytkownika do samodzielnego zmoderowania umieszczonych w serwisie Treści.

 

§ 8 Procedura zgłaszania nielegalnych opinii i treści

·         Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Właścicielki serwisu Anny Sawickiej zgłoszenie dotyczące tej treści.

·         Właścicielka serwisu wyznaczyła interaktywny punkt kontaktowy dla zgłoszeń związanych z serwisem i zgłaszania nielegalnych treści.  Jest on dostępny pod adresem e-mail: papierowymix@gmail.com.

·         Punkt ten jest przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z użytkownikami serwisu oraz właściwymi organami nadzorczymi, czyli komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

·         O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Właścicielka serwisu poinformuje nadawcę korespondencji niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni.

·         Zgłoszenie powinno zawierać informację jakiej treści dotyczy zgłoszenie (komentarz, opinia, inne treści) oraz  przyczyny uznania lub uzasadnionego podejrzenia uznania tej Treści za nielegalną lub niezgodną z warunkami korzystania z serwisu

·         W zgłoszeniu należy podać  dane kontaktowe Użytkownika, minimum adres mailowy do kontaktu.

·         Właścicielka serwisu przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia a następnie rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie bez zbędnej zwłoki (w terminu do 7 dni).

·         Właścicielka serwisu podejmuje decyzję w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności, a przed wydaniem decyzji może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

 

§ 9 Procedura nakładania sankcji za umieszczanie nielegalnych opinii i treści

·         Właścicielka serwisu ma prawo podjąć decyzję dotyczącą nałożenia sankcji na treści umieszczonych przez Użytkownika, w tym: ograniczyć widoczność Treści, usunąć treść lub uniemożliwić do niej dostęp.

·         Właścicielka serwisu ma też prawo zastosować modyfikacje do opublikowanej treści, a także prawo zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który opublikował nielegalne Treści lub dopuścił się naruszenia zasad Regulaminu.

 

§ 10 Procedura odwoławcza od zgłoszenia nielegalnych Treści i opinii lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z serwisu

·         Od decyzji Właścicielki serwisu wydanej w sprawie zgłoszenia dotyczącego nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem Treści przysługuje odwołanie.

·         Odwołanie powinno zawierać w szczególności: precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa, szczegółowe uzasadnienie stanowiska oraz wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.

·         Użytkownik może odwołać się od decyzji Właścicielki serwisu w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.

·         Odwołanie można złożyć w interaktywnej formie za pośrednictwem punktu kontaktowego.

·         Właścicielka serwisu rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od jego otrzymania i poinformuje osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.

·         Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny, co oznacza że nie przysługuje od niej kolejne odwołanie.

 

§ 11 Procedura informowania odpowiednich organów o nielegalnych treściach

W przypadku, gdy Właścicielka serwisu poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.

§ 12 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić sprzedawcy Annie Sawickiej reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w sklepie PapierowyMix. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: papierowymix@gmail.com lub pisemnie na adres: Anna Sawicka, ul. Szarych Szeregów 6/15, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca Anna Sawicka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca i Właścicielka serwisu Anna Sawicka  zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Zarówno użytkownik, jak i sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie poprzez wysłanie do użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas dodawania opinii w sklepie. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że opinia narusza postanowienia § 2 niniejszego regulaminu lub w sytuacji gdy otrzyma powiadomienie, o którym mowa w regulaminie. Niniejszy regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i Treści oraz stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu.
 3. Zasady zmieniania zapisów w regulaminie strony:

§  Prawo do zmian: Właścicielka serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak zmiany warunków umowy, obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie nowych treści lub usług cyfrowych oraz zmiany technologiczne.

§  Powiadomienie klientów sklepu internetowego i użytkowników serwisu: Klienci i użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do ich konta oraz poprzez publikacje nowego regulaminu na stronie internetowej

§  Stosowanie starego regulaminu do istniejących umów: Umowy zawarte przed zmianą regulaminu podlegają zapisom obowiązującym w dniu ich zawarcia. Zmiany regulaminu stają się skuteczne po upływie 10 dni od daty opublikowania.

§  Rozstrzyganie sporów: Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a klientami niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.